Witam na stronie Rodzina Chomackich. Można tutaj znaleźć informacje o 178 osobach i 48 rodzinach z rodu Chomackich, a także 71 zdjęć.
   Podczas naszych poszukiwań znaleźliśmy wielu Chomackich - w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, w Niemczech, w Anglii, w USA, w Kanadzie i w Argentynie. Wszyscy współcześni Chomaccy wywodzą się z okolic Dubienki nad Bugiem, Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego.
      Niektórzy z nich sądzą, że to inni Chomaccy nie mający nic wspólnego z naszą rodziną. Jednakże nam wydaje się, że wszyscy oni, tak jak i my, są częścią jednego rodu.
  Co powodowało zerwanie więzi wśród członków naszej rodziny i to niekiedy mieszkających niemal po sąsiedzku? Przyczyn mogło być wiele. Jak w większości rodzin, tak i w naszej różne były koleje losu. Ścierały się poglądy polityczne, podziały religijne czy też narodowościowe. Oczywiście, oprócz tych problemów istniały jeszcze inne konflikty rodzinne dotyczące finansów, majątków itp. Dla jednych były one powodem zerwania więzi rodzinnych, dla innych stanowiły bodziec do emigracji. A przecież były jeszcze rozbiory, wojny i powstania.
   Wydarzenia te sprawiły, że wielu z nas nie miało możliwości poznania swojej rodziny. Myślimy, że czas zmienić ten stan rzeczy i wrócić do czasów, kiedy nasi przodkowie używali takich słów jak rodzina i tradycja. Dlatego cieszy nas życzliwy odzew od bardzo wielu członków rodu.


Najczęstsze nazwiska

Chomacki (81), Balicki (10), Dubrownik (7), Alfredson (7), Prus (5), Szeszko (4), Myśliński (4), Michałowski (4), Chomacke (4), Marszałek (3), Kamiński (3), Grzys (3), Bieniek (3), Ulanicki (2), Leonard (2), Kasperkiewicz (2), Gularowski (2), Chwała (2), Zielinski (1), Urbaniak (1)


Tzw. "Teki Dworzaczka", czyli "Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku" zawierają kilka wzmianek o osobach noszących nazwisko Chomacka lub Chomacki. I tak:
 • Rok 1486 - Andrzej Chomacki
 • Rok 1514 - Marcin Chomacki
 • Rok 1551 i 1558 - Jan, Maciej, Piotr Chomaccy i Anna, Barbara, Zofia Chomackie
 • Rok 1572 - Maciej Chomacki.
  Ww. wzmianki dotyczą spraw majątkowych związanych z miejscowościami: Bieganowo, Morawsko (obecnie: Morasko – peryferyjna część Poznania), Rossnowo (obecnie: Rosnowo). Niektóre z tych osób są w tekach Dworzaczka wymieniane również pod nazwiskami Chomęcka i Chomęcki.


 • Z rejestrów poborowych z lat 1531 i 1533 dowiadujemy się, że we wsi Tarnawka do grona szlachty bez kmieci zaliczał się Jan Chomacki, który płacił podatek z 1/2 łana ziemi. Wieś Tarnawka znajduje się w woj. lubelskim, 12 km na południowy wschód od Bychawy, należy do parafii Targowisko.
  Informacje te można znaleźć w "Dziejach Lubelszczyzny" (tom III, strona 240, PWN, Warszawa 1983).

  Tenże Jan Chomacki (jako Joannes Chomaczki) wymieniony jest w następującej książce: Adolf Pawiński, "Źródła dziejowe T. 14. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, tom III", Warszawa 1886, s. 363.


  Pewne dane wskazują, że herbem naszej rodziny może być Drogosław. Był otóż w Wielkopolsce ród Chomęckich z Chomęcic, pieczętujący się Drogosławem. Niekiedy ich nazwisko już w XV i XVI wieku pisano jako Chomacki. Niektórzy członkowie tego rodu w XV w. przenieśli się do województwa bełskiego, na terenie którego leżały wówczas Dubienka, Horodło itp. Przeczytać można o tym w herbarzu Uruskiego:

  CHOMĘCKI h. DROGOSŁAW. Zamożna wielkopolska rodzina, pisze się z Chomęcic, w wojew. poznańskiem, zkąd się przenieśli do wojew. bełzkiego. Mikołaj 1411 r. w Wielkopolsce. Sędziwoj 1455 r. cytowany w aktach lwowskich; jego synowie, Jan i Bartłomiej. Bartłomiej, burgrabia kaliski 1465 r. Piotr i Maciej, dziedzice dóbr Chomęcice 1580 r. (Ks. poborowe). Mikołaj z Konarzewa sprzedał dobra Oporów 1600 r.
  Seweryn Uruski, "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 2" Warszawa 1905, s. 233.

  Wymieniony przez Uruskiego Sędziwój z Chomęcic występuje od 1454 r. na Rusi Halickiej jako np. Sandziwogio de Choniaticze czy Sandzywoy Chomaczky ("Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskkiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie" t. 12 nr 2758, 2776, 2857, 2866, 3502, 4269; AGZ t. 15 nr 1334). Sędziwój oraz jego synowie Jan i Bartłomiej mogli być protoplastami wschodniej linii rodu Chomęckich/Chomackich.

  W polu czerwonym na barku srebrnej połutoczenicy takaż rogacina opierzona w słup (czyli na barku półpierścienia srebrnego strzała srebrna pionowo). W klejnocie nad hełmem w koronie 5 strusich piór.

  Herb trafił do Polski ze Śląska. Miało to miejsce w roku 1333, za panowania króla Kazimierza Wielkiego.

  Z powstaniem herbu łączy się następująca legenda:
  Kiedy wróg otoczył pierścieniem oddział wojska, przodek rodu dzięki swej odwadze i swojemu mieczowi zdołał przerwać okrążenie. Drogosław jako pierwszy pieczętował się tym herbem i od jego imienia herb otrzymał nazwę.

  Herbowni:
  Bakowiński, Bartoszewski, Buchowiecki, Bukojecki, Bukowiecki, Bukowiński, Chełstowski, Chomaczski, Chomanczski, Chomandzki, Chomantski, Chomecki, Chomęcki, Chorstopski, Cudnikowski, Czapalski, Czapliński, Czepeliński, Czudnikowski, Dąbrowski, Dobrowolski, Gorzycki, Herstopski, Hersztopski, Hulidowski, Koszla, Kozłowski, Kuszel, Kuszell, Laskowski, Lewkowicz, Łunkiewicz, Ostrejko, Otruszkiewicz, Otruszkowicz, Pierscień, Przylepski, Rdułtowski, Romankiewicz, Rudułtowski, Skórzewski, Szrzemski, Szłopanowski, Śrzemski, Tołwiński, Troska, Truskowicz, Truszko, Truszkowski, Twardzicki, Więckowski, Więczkowski, Zołoński.


  Zapraszam również do odwiedzenia następujących stron:

  Dywizjon 308.
  Szlak wojenny Kazimierza Chomackiego.
  Dubienka - galeria zdjęć.

  Ten raport narracyjny został stworzony przez GenoPro® wersja 2.5.4.1, dnia 29 12 2014, z użyciem szblonu Polski Raport Narracyjny w wersji 2.0.1.7RC8.

  Stwórz własne drzewo genealogiczne w parę minut!  Ta strona jest wewnątrz ramki. Wyświetl raport genealogiczny o , indeks nazwisk lub podsumowanie raportu.
  Genealogy Hosting.  Copyright © 2007 GenoPro Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


  Webmaster Mirosław Chomacki